27.04.2012

Wzgórze widokowe


Rezerwat przyrody "Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem" - krajobrazowy, o powierzchni 4,19 ha, utworzony 23 stycznia 1973, w województwie zachodniopomorskim , na stromej krawędzi doliny Odry, po południowej stronie autostrady A6.
Rezerwat został utworzony w celu ochrony wyjątkowych walorów krajobrazowych oraz przyrodniczych. Zajmuje stożkowate wzniesienie Morenka o wysokości względnej około 35 m z roślinnością kserotermiczną. Na szczycie punkt widokowy z kamiennym siedziskiem dostępny stromą ścieżką od północnej strony wzgórza.
(źródło Wikipedia)
Poniżej panorama parku


2 komentarze: